Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním objednávky, registrací, případně přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti PALT s.r.o., se sídlem Krumlovská 511, 460 08 Liberec 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 8995, IČO: 62743767 (dále jen jako „Správce“ či „Správce osobních údajů“) zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “zásady”) mají za úkol vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR”) informovat o tom, jaké údaje o vás shromažďujeme, za jakým účelem (a jakým způsobem vaše údaje využíváme), z jakého (právního) důvodu, a jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat. Dále vás tyto zásady informují o tom, jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Dále uvádíme, o jaké konkrétní údaje se jedná.

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: Jméno a příjmení, fakturační a/nebo doručovací adresa (ulice, město, PSČ), e-mail, telefon, heslo v zašifrované podobě (pouze v případě vytvoření osobního účtu), IČ, DIČ (pokud objednáváte zboží tzv. “na firmu”), IP adresu a údaj o nakoupeném zboží a jeho ceně.

V případě, že si u nás vytvoříte účet (registrace), tak v evidenci registrovaných uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu. Registrace také umožňuje jednotlivým registrovaným zákazníkům vést a spravovat jejich profil.

Cookies

Stejně jako každá internetová stránka používá i náš web cookies.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná (nejedná se tedy o osobní údaj), a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají vašim zájmům a preferencím a vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prostě a jednoduše, abyste se snadněji a rychleji dostali k tomu, co vás zajímá.

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • v případě nákupu zboží zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně a včas doručili vaši objednávku,

 • v případě péče o zákazníky - pokud se na nás obrátíte s dotazem/problémem (např. vyřizování reklamace), musíme k jeho zodpovězení/vyřešení případně zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží, viz níže),

 • pokud je zřízen uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 • marketingová činnost:

  • e-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu s jejich zasíláním. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že upravíte příslušné nastavení v rámci svého účtu.

 • zlepšování našich služeb: K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

 • uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Na jakých právních podkladech zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje potřebujeme primárně pro řádné vyřízení vaší objednávky, zpracováváme je tedy z důvodu splnění smlouvy (tj. řádné a včasné plnění našich smluvních závazků vůči Vám jako zákazníkovi).

Dále pak zpracováváme vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky. Uložení osobních údajů při vaší registraci umožňuje usnadnění vašeho dalšího nákupu, což je též naším oprávněným zájmem.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Primárně vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a vámi.

Evidenci osobních údajů udržujeme po delší dobu z důvodu právní ochrany před budoucími spory - vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek minimálně po dobu 2 let ode dne převzetí zboží.

Osobní údaje (pouze při registraci) z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme a udržujeme po dobu 5 let ode dne uskutečnění Vaší poslední objednávky.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).

Jak chráníme vaše údaje?

Vaše údaje jsou chráněny šifrováním, heslem, zálohami a firewallem.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran. Tím máme na mysli naše partnery, kteří potřebují vaše údaje pro danou službu, kterou poskytují. Jsou to dopravci, poskytovatel newsletteru, poskytovatel online chatu, poskytovatel platební brány a taktéž náš developer (programátor webu).

Tito partneři jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich údajů je naší prioritou.

Tito partneři jsou:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Uloženka s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o., The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), Československá obchodní banka, a. s., CLIQUO s.r.o.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti CLIQUO s.r.o. a v datovém centru společnosti WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci společnosti PALT s.r.o. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

Jaká Vám GDPR dává práva a jak jich u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás, na vaši žádost, nad rámec informací poskytnutých v obchodních podmínkách a v těchto zásadách, informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytly, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz je možné požádat o odstranění vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu (např. newsletter). To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@seveske-svetlo.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes vámi vznesené námitky a jak budeme s vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů, tedy abychom s nimi přestali nakládat v těchto případech:

1/ Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

2/ Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz o omezení jejich použití.

3/ Pokud vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete potřebovat pro uplatnění vašich práv.

4/ Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo na vymazání osobních údajů

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje:

 • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,

a/nebo

 • vy vznesete námitku podle odstavce výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků,

a/nebo

 • údaje zpracováváme z jakéhokoli jiného důvodu neoprávněně,

 • máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz požádáte, abychom vám poskytli námi zpracovávané vaše osobní údaje, zašleme vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás - info@severske-svetlo.cz. Pokud byste s naší pomocí nebyli spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Kategorie
Vnitřní
Venkovní
Příslušenství
Slevy %

Nic nebylo nalezeno.