+420 601 345 735 KOLEKCE STRAP
zapnout vypnout
Právě se nacházíte › Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky, registrací, případně přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti PALT s.r.o., se sídlem Krumlovská 511, 460 08 Liberec 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 8995, IČO: 62743767 (dále jen jako „Správce“ či „Správce osobních údajů“) zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “zásady”) mají za úkol vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR”) informovat o tom, jaké údaje o vás shromažďujeme, za jakým účelem (a jakým způsobem vaše údaje využíváme), z jakého (právního) důvodu, a jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat. Dále vás tyto zásady informují o tom, jaká jsou vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Dále uvádíme, o jaké konkrétní údaje se jedná.

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: Jméno a příjmení, fakturační a/nebo doručovací adresa (ulice, město, PSČ), e-mail, telefon, heslo v zašifrované podobě (pouze v případě vytvoření osobního účtu), IČ, DIČ (pokud objednáváte zboží tzv. “na firmu”), IP adresu a údaj o nakoupeném zboží a jeho ceně.

V případě, že si u nás vytvoříte účet (registrace), tak v evidenci registrovaných uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu. Registrace také umožňuje jednotlivým registrovaným zákazníkům vést a spravovat jejich profil.

Cookies

Stejně jako každá internetová stránka používá i náš web cookies.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná (nejedná se tedy o osobní údaj), a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají vašim zájmům a preferencím a vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prostě a jednoduše, abyste se snadněji a rychleji dostali k tomu, co vás zajímá.

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • v případě nákupu zboží zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně a včas doručili vaši objednávku,

 • v případě péče o zákazníky - pokud se na nás obrátíte s dotazem/problémem (např. vyřizování reklamace), musíme k jeho zodpovězení/vyřešení případně zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží, viz níže),

 • pokud je zřízen uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 • marketingová činnost:

  • e-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu s jejich zasíláním. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že upravíte příslušné nastavení v rámci svého účtu.

 • zlepšování našich služeb: K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

 • uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Na jakých právních podkladech zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje potřebujeme primárně pro řádné vyřízení vaší objednávky, zpracováváme je tedy z důvodu splnění smlouvy (tj. řádné a včasné plnění našich smluvních závazků vůči Vám jako zákazníkovi).

Dále pak zpracováváme vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky. Uložení osobních údajů při vaší registraci umožňuje usnadnění vašeho dalšího nákupu, což je též naším oprávněným zájmem.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Primárně vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a vámi.

Evidenci osobních údajů udržujeme po delší dobu z důvodu právní ochrany před budoucími spory - vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek minimálně po dobu 2 let ode dne převzetí zboží.

Osobní údaje (pouze při registraci) z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme a udržujeme po dobu 5 let ode dne uskutečnění Vaší poslední objednávky.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).

Jak chráníme vaše údaje?

Vaše údaje jsou chráněny šifrováním, heslem, zálohami a firewallem.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran. Tím máme na mysli naše partnery, kteří potřebují vaše údaje pro danou službu, kterou poskytují. Jsou to dopravci, poskytovatel newsletteru, poskytovatel online chatu, poskytovatel platební brány a taktéž náš developer (programátor webu).

Tito partneři jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich údajů je naší prioritou.

Tito partneři jsou:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Uloženka s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o., The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), Československá obchodní banka, a. s., CLIQUO s.r.o.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti CLIQUO s.r.o. a v datovém centru společnosti WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci společnosti PALT s.r.o. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.
 

Jaká Vám GDPR dává práva a jak jich u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás, na vaši žádost, nad rámec informací poskytnutých v obchodních podmínkách a v těchto zásadách, informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytly, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz je možné požádat o odstranění vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu (např. newsletter). To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@seveske-svetlo.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes vámi vznesené námitky a jak budeme s vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů, tedy abychom s nimi přestali nakládat v těchto případech:

1/ Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

2/ Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz o omezení jejich použití.

3/ Pokud vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete potřebovat pro uplatnění vašich práv.

4/ Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo na vymazání osobních údajů

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje:

 • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,

a/nebo

 • vy vznesete námitku podle odstavce výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků,

a/nebo

 • údaje zpracováváme z jakéhokoli jiného důvodu neoprávněně,

 • máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@severske-svetlo.cz požádáte, abychom vám poskytli námi zpracovávané vaše osobní údaje, zašleme vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

 

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás - info@severske-svetlo.cz. Pokud byste s naší pomocí nebyli spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 


Obchodní podmínky internetového portálu Severské světlo

**** ODKAZ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ****

 

Provozovatel: PALT s.r.o.

SÍDLO:
Krumlovská 511
460 08 Liberec 8
Česká republika

IČ: 62743767
DIČ: CZ62743767

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Severské světlo
Mrštíkova 399/2a ( Werk C - kancelář č.121 )
460 07 Liberec

Odpovědná osoba a kontakt

Bc. Tomáš Prokop
tel.: +420 601 345 735
email: tomas@severske-svetlo.cz


1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu Severské světlo a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu Severské světlo, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.
 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Okamžik uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v tomto případě: Nabízené zboží se již nevyrábí a v nabídce se objevilo z důvodu technické chyby. Prodejce se zavazuje k okamžitému vyřešení tohoto technického problému a stažení nabídky produktu, který se již nevyrábí.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv.
 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zboží doručováno kurýrem GLS

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je ZDARMA u objednávek v hodnotě nad 1 000 Kč - v případě bez dobírky. Pokud zákazník zvolí variantu platby „dobírka“, účtuje se navíc 30,- Kč.

U objednávek v hodnotě do 1 500 Kč účtujeme dopravné 120 Kč.

Zboží doručováno službou Uloženka

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je ZDARMA u objednávek v hodnotě nad 1 000 Kč - v případě bez dobírky. Pokud zákazník zvolí variantu platby „dobírka“, účtuje se navíc 30,- Kč.

U objednávek v hodnotě do 1 500 Kč účtujeme dopravné 70 Kč.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován sms zprávou.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena – samozřejmě po domluvě se zákazníkem.

4) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na faktuře (tu odesíláme elektronicky po odeslání zboží z Liberce). Záruční lhůta výrobků prodávaných na e-shopu www.severske-svetlo.cz vychází ze zákonné záruční lhůty, což jsou 2 roky. Výjimkami jsou produkty s prodlouženou zárukou (garantovanou výrobcem) na 5 nebo 15 let. V prvním případě se vztahuje záruka na svítidla s LED technologií. V případě druhém se záruka vztahuje na galvanizovaná svítidla, kde se dá záruka uplatnit na případnou korozi daného svítidla.
 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy /neplatí pro nákup na ičo/

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 

Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍ

V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, odmítnutá, nebo nepřevzaná bude zaslána výzva emailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností do 14-ti dnů.


Stručné pokyny pro vrácení zboží:

 1. Vyplňte a vytiskněte formulář viz odkaz níže.
 2. Přibalte ho k vrácenému zboží, které je nutné pečlivě zabalit do původního stavu (jinak není možné vrácení uznat).
 3. Odešlete na adresu viz níže.
 4. Jakmile bude zboží doručeno k nám, vystavíme vám opravný daňový doklad, který vám pošleme k potvrzení.
 5. Jakmile nám doklad potvrdíte, obratem odešleme peníze zpět na váš účet.

 

formulář NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Severské světlo
Mrštíkova 399/2a ( Werk C - kancelář č.121 )
460 07 Liberec

Odpovědná osoba a kontakt

Bc. Tomáš Prokop
tel.: +420 601 345 735
email: tomas@severske-svetlo.cz

 

7) výměna zboží

Zboží lze měnit – pouze nepoužité - zaslat na adresu Severské Světlo, Mrštíkova 399/2a ( Werk C - 129 ), 460 07 Liberec přiložit kopii dodacího listu a faktury + přiložit průvodní dopis, kde zákazník uvede, za jaké zboží chce zboží vyměnit (pokud nebude domluveno mailem/telefonem). Pokud bude nové zboží dražší, dofakturujeme rozdíl, v opačném případě je nutné uvést číslo účtu, kam bude vrácen přeplatek za toto zboží.

Lhůta na výměnu je 14 dní od data doručení zboží. Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám ve výši 160 Kč.

 

8) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

 1. Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
 2. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny buď na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. A nebo prostřednictvím dobírky. Záleží na konkrétní domluvě mezi kupujícím a prodejcem. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).
 

9) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.

 • Platba kartou
 • Platba na účet 305024783/0300 předem
 • Dobírka
 • Všechny způsoby úhrady s výjimkou dobírky jsou zdarma, cena dobírky viz. Bod 3
   

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.
 

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
   

12) Mimosoudní vyrovnání

Pro řešení sporů mimosoudně je třeba se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše Severské světlo
 

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Potřebujete pomoc?

Tomáš Prokop

Tel: +420 601 345 735

Mail: tomas@severske-svetlo.cz

Sociální sítě

instagram facebook heureka Svítidla Nordlux na Biano CZ
© 2019 Severské světlo |