Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu Severské světlo: PALT s.r.o.

Sídlo

Krumlovská 511
460 08 Liberec 8
Česká republika

IČ: 62743767
DIČ: CZ62743767

Adresa pro vrácení zboží

Severské světlo
Mrštíkova 399/2a (Werk C - kancelář č.121)
460 07 Liberec

Kontakt

Petra Macháčková
tel.: +420 601 001 658

email: podpora@severske-svetlo.cz


1) Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Odmítnout souhlas se zasíláním nabídkových e-mailů lze učinit písemně na e-mail info@severske-svetlo.cz.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Okamžik uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v tomto případě: Nabízené zboží se již nevyrábí a v nabídce se objevilo z důvodu technické chyby. Prodejce se zavazuje k okamžitému vyřešení tohoto technického problému a stažení nabídky produktu, který se již nevyrábí.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci

Zboží doručováno kurýrem GLS

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je ZDARMA u objednávek v hodnotě nad 1 500 Kč - v případě bez dobírky. Pokud zákazník zvolí variantu platby „dobírka“, účtuje se navíc 40,- Kč.

U objednávek v hodnotě do 1 500 Kč účtujeme dopravné 120 Kč.

Zboží doručováno službou Zásilkovna

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je ZDARMA u objednávek v hodnotě nad 1 500 Kč - v případě bez dobírky. Pokud zákazník zvolí variantu platby „dobírka“, účtuje se navíc 40,- Kč.

U objednávek v hodnotě do 1 500 Kč účtujeme dopravné 70 Kč.

Obecné

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován sms zprávou.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena – samozřejmě po domluvě se zákazníkem.

4) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční lhůta výrobků prodávaných na e-shopu www.severske-svetlo.cz vychází ze zákonné záruční lhůty, což je 24 měsíců. Výjimkami jsou produkty s prodlouženou zárukou (garantovanou výrobcem) na 5 nebo 15 let. V prvním případě se vztahuje záruka na svítidla s LED technologií. V případě druhém se záruka vztahuje na galvanizovaná svítidla, kde se dá záruka uplatnit na případnou korozi daného svítidla.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy /neplatí pro nákup na ičo/

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Nevyzvednuté zboží

V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, odmítnutá, nebo nepřevzaná bude zaslána výzva e-mailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, se splatností do 14-ti dnů.


Stručné pokyny pro vrácení zboží a formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde:

https://www.severske-svetlo.cz/vraceni

7) Výměna zboží

Zboží lze měnit – pouze nepoužité - zaslat na adresu Severské Světlo, Mrštíkova 399/2a ( Werk C - 129 ), 460 07 Liberec přiložit kopii dodacího listu a faktury + přiložit průvodní dopis, kde zákazník uvede, za jaké zboží chce zboží vyměnit (pokud nebude domluveno mailem/telefonem). Pokud bude nové zboží dražší, dofakturujeme rozdíl, v opačném případě je nutné uvést číslo účtu, kam bude vrácen přeplatek za toto zboží.

Lhůta na výměnu je 14 dní od data doručení zboží. Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám ve výši 150 Kč.

8) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

 1. Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
 2. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Doporučujeme vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny buď na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 14 dnů od obdržení zásilky. Anebo prostřednictvím dobírky. Záleží na konkrétní domluvě mezi kupujícím a prodejcem. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

9) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy.

 • Platba kartou předem
 • Platba na účet 305024783/0300 předem
 • Dobírka
 • Všechny způsoby úhrady s výjimkou dobírky jsou zdarma, cena dobírky viz bod 3

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "Severské světlo, Mrštíkova 399/2a (Werk C - kancelář č.121), 460 07 Liberec". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

12) Mimosoudní vyrovnání

Pro řešení sporů mimosoudně je třeba se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše Severské světlo
 

Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Kategorie
Vnitřní
Venkovní
Příslušenství
Slevy %

Nic nebylo nalezeno.